BON(BON) APPÉTIT

Poza & Shuba Magazine September 2018

GROWING FLOWER

Elegant Magazine June 2018

PINK PEELING

Imirage Magazine May 2018

STRUCTURE UP

Volition Magazine May 2018

Bring Me & Period Magazine July 2018